10
دستور فوری رییس جمهوری برای کمک به مردم و مجروحان فلسطین
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به وزیران امور خارجه و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستور داد برای ارسال فوری محموله های داروئی و تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه غذایی و بهداشتی به فلسطین جهت مداوای مجروحان […]
  • ۱
  • ۲
عناوین ویژه
آخرین عناوین
چند رسانه ای
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به وزیران امور خارجه و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستور داد برای ارسال فوری محموله های داروئی و تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه غذایی و بهداشتی به فلسطین جهت مداوای مجروحان […]
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به وزیران امور خارجه و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستور داد برای ارسال فوری محموله های داروئی و تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه غذایی و بهداشتی به فلسطین جهت مداوای مجروحان […]
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به وزیران امور خارجه و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دستور داد برای ارسال فوری محموله های داروئی و تجهیزات پزشکی و کمک های اولیه غذایی و بهداشتی به فلسطین جهت مداوای مجروحان […]